24 apr. 2013

Fenomenul de fază - De la OZN-uri la biblie !

„Practica stărilor mentale de fază reprezintă cea mai grozavă şi promiţătoare preocupare a erei moderne. Spre deosebire de trecut, noţiunile de ‚extracorporalizare’, ‚vis lucid’ şi ‚proiecţie astrală’ şi-au pierdut deja aura mistică şi fundamentele lor reale au fost studiate minuţios, într-o abordare care nu poate fi caracterizată drept un nonsens. Actualmente, fenomenul este accesibil oricui, indiferent de viziunea personală asupra lumii. Sunt cunoscute, acum, metodele necesare stăpânirii lui şi aplicării lui eficiente. Site-ul şi cărţile aferente oferă oricărei persoane ceva ce, anterior, putea fi doar visat – o realitate paralelă şi posibilitatea de a exista în două lumi diferite. Desigur că atât site-ul cât şi cărţile nu se adresează persoanelor bigote sau fidele unor simple teorii fără sens .”

Michael Raduga
Fondatorul OOBE Research Center

În data de 20 februarie 2013, „Centrul de Cercetări asupra Experienţelor Extracorporale” sau OOBE, fondat în 2007, în California, de către Michael Raduga, lansa pe Youtube acest film provocator, „The Phase”, folosind un termen generic, „fenomen de fază”, care acoperă o gamă vastă de experienţe onirice şi spirituale, de la vis lucid şi răpiri extraterestre, până la extracorporalizare şi/sau proiecţie astrală şi moarte clinică, manifestate din plin în decursul istoriei şi culturii umane, încercând să atragă atenţia publicului asupra unor funcţii specifice ale creierului/spiritului uman, pe care desigur că ştiinţa oficială nu se mulţumeşte să le ignore, ci le şi combate, insistent, prin contribuţia activă a cozilor de topor care şi-au asumat funcţiile nu tocmai onorifice de „cenzori ai cunoaşterii umane”.

Filmul pare să constituie o continuare logică a celor două postări dedicate prezentărilor lui Rupert Sheldrake şi Graham Hancock pe platforma TEDx, cenzurate de corporaţia deţinătoare a licenţei şi reprezintă chiar o confirmare pentru cercetările biologului britanic privind câmpurile morfice, cărora le-am dedicat, de asemenea, un spaţiu extins pe acest blog.

Filmările, pentru această versiune redusă a documentarului, au avut loc în California şi Crimeea şi au fost demarate în vara lui 2012, incluzând peste 100 de voluntari, care au participat la crearea lui şi rezumând experienţa detaliată de Raduga în peste 10 cărţi dedicate stării de fază.

În timp ce Hancock, aşa cum ştiţi deja, susţine dreptul fiinţelor umane de a folosi diverse substanţe naturale în scopul accesării unor stări superioare ale conştiinţei umane, cercetările lui Raduga se înscriu, mai degrabă, pe linia cercetărilor lui Rupert Sheldrake, susţinând, pe baza experienţei proprii şi a trei serii de experimente cu voluntari, efectuate în California în 2011 şi 2012, că toate fenomenele grupate sub eticheta de „fază”, pot fi accesate natural, datorită aptitudinilor înnăscute ale oricărei fiinţe umane, detaliind, totodată, într-un manual, ce poate fi descărcat de pe site-ul propriu şi tehnicile concrete, în acest sens.

Deşi afirmaţiile sale din film sunt foarte categorice, sunt perfect de acord cu faptul că astfel de aptitudini trebuie să fi fost inhibate, cumva, de elitele lumii, pentru a ne consolida statutul de sclavi, ce nu deţin decât opţiunile ce ne sunt oferite „cu generozitate” pe cale oficială - la care se adaugă, fireşte, toată gama de motive detaliate în postarea anterioară - dar am foarte mari dubii în ceea ce priveşte extinderea integrală a fenomenului de fază asupra aşa-numitelor răpiri efectuate de extratereştri.

Poate că 90% dintre aceste cazuri se potrivesc experienţelor trăite în starea de somn REM, dar Raduga pare să ignore, oarecum simplist, răpirile extraterestre în urma cărora subiecţii au rămas cu leziuni permanente sau când, chiar mai ciudat decât atât, la controalele medicale, efectuate ulterior, în trupurile subiecţilor au fost descoperite implanturi executate din materiale şi cu tehnologii necunoscute nouă, deocamdată.

Ca să fiu sincer, problema leziunilor şi-ar putea găsi tot o explicaţie pur naturală, fără a implica, neapărat, prezenţa şi acţiunile unor entităţi extraterestre sau intraterestre malefice, complice sau nu cu elitele oculte ale planetei.

În data de 21 august 1984, din lacul vulcanic Nyos, aflat la 315 km nord-vest de Yaoundé, capitala Camerunului, a erupt brusc o bulă enormă de CO2, estimată între 100.000 şi 300.000 de tone, formând un nor, lipit de sol, care s-a deplasat cu viteze apropiate de 100 de km/h.

Gazul s-a prelins peste malul nordic al lacului, ajungând într-o vale, orientată pe direcţia est-vest, de la Cha şi până la Subum, inundând, ulterior, alte două văi aflate în comunicaţie cu cea menţionată şi care erau orientate spre nord.

Pe o rază de 25 de kilometri în jurul lacului, norul invizibil de CO2 a întâlnit în cale suficiente localităţi rurale pentru a sufoca circa 1.700 de oameni şi peste 3.500 de animale, cele mai afectate sate fiind Nyos, Cha şi Subum.

Interesant a fost faptul, foarte puţin mediatizat, că mare parte dintre victime, deşi nu fuseseră expuse în nici un fel unor temperaturi înalte, ci dimpotrivă, au murit sufocate având însă, simultan, arsuri foarte grave pe suprafeţe extinse ale corpului.

Se pare că fenomenul în sine nu este necunoscut pompierilor.

Multe victime ale sufocării cu dioxid sau monoxid de carbon prezintă arsuri pe trup, deşi nu s-au aflat în apropierea unor surse de căldură. Explicaţia pare să se bazeze pe forţa extraordinară a autosugestiei, care asociază, involuntar, sufocarea cu prezenţa fumului degajat de un incendiu și cu temperaturile înalte, implicite, „obligând” organismul uman să se conformeze, tocmai prin apariţia arsurilor menţionate.

În această ordine de idei, rănile prezente pe trupurile victimelor „răpirilor extraterestre” şi-ar putea găsi astfel o explicaţie logică, dar, aşa cum am spus deja, există şi cazuri în care nici măcar autosugestia nu ne poate ajuta să descoperim o motivaţie rezonabilă.

Cred că nu are sens să aduc în discuţie şi explicaţiile „oficiale” ale acestor fenomene, atunci când există, fiindcă, cel puţin în cazul meu, creierul le încadrează automat în categoria atotcuprinzătoare de „minciuni sfruntate propagate, cu nesimţire, prin mass media”, în care elitele aplică la perfecţie una dintre legile binecunoscute ale lui Murphy:

„Dacă faptele nu se potrivesc teoriei … ignoraţi faptele !”

Din proprie experienţă, vă pot spune că visele lucide – când poţi stabili chiar şi o metodă de trezire, în cazul în care cursul evenimentelor evoluează spre starea de coşmar, cum ar fi căderea voluntară de pe o înălţime oarecare – „zborurile” pe care le practici în acel mediu şi chiar şi extracorporalizarea sunt experienţe fantastice, care pot provoca senzaţii inimaginabil de plăcute şi sunt mai mult decât convins că reprezintă unele dintre cele mai potrivite căi de accesare a câmpurilor morfice şi de eliberare a conştiinţei umane din lanţurile impuse de paradigma actuală.

În acelaşi sens, pot de asemenea afirma că pierderea sau inhibarea acestor aptitudini, conduc la o senzaţie de neîmplinire imensă şi frustrări accentuate, fiindcă subconştientul recunoaşte în ele posibilităţi de dezvoltare a conştiinţei infinit superioare tuturor metodelor de „dezvoltare spirituală” pe care ni le vinde orice guru la colţ de stradă sau orice religie organizată.

Nu pot vorbi cu aceeaşi convingere despre experienţele apropiate de moarte, fiindcă nu am experimentat, eu însumi, aşa ceva şi nici nu „mor de nerăbdare” să o fac pe cale clinică, de exemplu.

În schimb, am tratat subiectul, pe larg, în „Viaţa de apoi”, când vă reamintesc că afirmam, de exemplu:

„Această concluzie, că se poate experimenta conştiinţa independent de funcţia cerebrală, ar putea induce şi o mare schimbare a paradigmei ştiinţifice din medicina occidentală şi ar putea avea implicaţii practice în problemele actuale, medicale şi etice, cum ar fi îngrijirea comatoşilor sau a muribunzilor, eutanasia, avortul şi prelevarea de organe, pentru transplant, de la cineva aflat pe moarte, cu o pompă cardiacă activă, dar cu un diagnostic de moarte cerebrală.

Din nefericire, rigiditatea lumii academice şi absenţa unor cercetări riguroase, de anvergură, perpetuează starea de fapt, în care există mai multe întrebări decât răspunsuri, dar, bazându-ne pe aspectele teoretice menţionate anterior, ale experimentării continuităţii evidente a conştiinţei noastre, ar trebui, în cele din urmă, să se ia în considerare, cu seriozitate, posibilitatea ca moartea, la fel ca şi naşterea, să poată fi, foarte bine, doar simple treceri de la o stare de conştiinţă la alta.”

În privinţa fenomenului în sine şi a manualului, care sunt sigur că va trezi interesul amatorilor şi pe care, din păcate, nu am avut timpul necesar pentru a-l traduce, Michael Raduga declara:

„Scrierile mele nu se referă la Dumnezeu, extratereştri sau viaţa de după moarte, ci la un fenomen care a lăsat urme uriaşe în toate relatările referitoare la aceste subiecte, dar şi în multe altele, chiar dacă oamenii, de regulă, nu observă acest fapt.

Cred că, uneori, atunci când oamenii pretind că l-au văzut pe Dumnezeu, că au văzut extratereştri sau că au avut experienţe apropiate de moarte, ei au interpretat incorect propriile lor aptitudini ascunse. Ar trebui să cunoaştem adevărul şi să cugetăm la implicaţiile acestui fenomen. Se pare că ne aflăm, de fapt, foarte aproape de următorul pas al evoluţiei conştiinţei noastre.

Sunt un cercetător independent al fenomenului extracorporalizării. Am avut, însă, nu mai puţin de 3.000 de experienţe de extracorporalizare. Sunt fondatorul ‚School of Out-of-body Travel’ şi am predat această tehnică la mii de oameni, în seminariile mele sau în cele 10 cărţi ale mele. Ştiu aproape totul despre extracorporalizare, fiindcă trăiesc acest fenomen aproape 24 de ore pe zi. Este viaţa mea. Analizez zeci de extracorporalizări, zilnic şi de aceea pot observa urmele evidente lăsate de acest fenomen în viaţa noastră cotidiană. Şi o pot dovedi prin acest film.

De fapt, fenomenul extracorporalizării este atât de normal, încât poate fi semnul următorului pas al evoluţiei conştiinţei noastre. Poate, în viitor, conştiinţa noastră va fi prezentă nu numai în starea de veghe a trupului fizic, ci chiar şi în afara ei.

[…] Acest ghid este rezultatul a 10 ani de practică personală extrem de activă şi studiere a fazei (vis lucid + extracorporalizare + proiecţie astrală), cuplată cu succesul repurtat în predarea, cu succes, a metodei, la mii de oameni. Cunosc toate obstacolele şi problemele care intervin, de regulă, atunci când abordezi acest fenomen şi am încercat să protejez viitorii practicanţi de orice eşec, prin acest ghid.

Ghidul nu a fost creat pentru cei care preferă o lectură facilă şi găunoasă. Se adresează celor care doresc să înţeleagă şi să înveţe ceva. Nu conţine speculaţii sau poveşti, ci numai fapte şi tehnici concrete, în combinaţie cu o abordare complet pragmatică şi clară a procedurilor de acţiune. Toate acestea au fost verificate cu succes de un vast număr de practicanţi, care, adesea, nu aveau nici un fel de experienţă anterioară. Pentru a putea obţine acelaşi rezultat, este pur şi simplu necesar să studiezi, minuţios, fiecare secţiune şi să duci la bun sfârşit orice însărcinare.

Cartea este utilă nu numai începătorilor, ci şi celor care cunosc, deja, ce înseamnă o întâlnire în timpul extracorporalizării şi care au o anumită experienţă, fiindcă această carte este dedicată nu numai accesării stării de fază, ci, în egală măsură, şi controlării ei.

Contrar opiniei curente, nu este nimic dificil în a trăi acest fenomen, dacă cineva încearcă regulat şi conştiincios să acceseze starea de fază. În medie, rezultatele sunt obţinute în mai puţin de o săptămână, dacă se fac încercări în fiecare zi. Mult mai des chiar, aceste tehnici dau rezultate, literalmente, din nu mai mult de două încercări.”

Ca o ultimă completare, să nu uităm că foarte mulţi inventatori, cel mai celebru dintre ei fiind chiar Nikola Tesla, au susţinut, permanent, că şi-au visat mare parte dintre invenţiile lor de geniu, deci corespondenţa dintre stările onirice şi câmpurile morfice, ale cunoaşterii universale, este deja certificată şi aş putea chiar specula că starea de fază ar putea constitui însăşi esenţa ezoterismului şi secretul performanţelor spirituale incredibile obţinute de unii mari maeştri, fiindcă, dintotdeauna, mi s-a părut aberantă şi chiar o risipă, inexplicabilă, obligativitatea fiziologică de a ne trăi o treime de viaţă practicând ceva, aparent, lipsit de orice utilitate practică sau spirituală: somnul.

„Esenţa stării de fază (vis lucid şi proiecţie astrală) constă în faptul că o persoană, pe deplin conştientă, realizează că şi-a părăsit corpul fizic, despre care doar îşi aduce aminte şi pe care nu-l mai simte în vreun fel. În schimb, se descoperă, pe sine însăşi, într-un spaţiu care este la fel de realist, raportat la percepţii şi structură, dar în care experimentează senzaţii cu mult mai intense decât cele din starea de veghe. Cineva poate, de asemenea, să mănânce, să pipăie, să asculte, să vadă, să resimtă bucurie sau durere şi multe altele. În plus, cineva poate zbura, trece prin ziduri, se poate transforma în alte creaturi ş.a.m.d. Comparate cu aşa ceva, orice formă de divertisment, inclusiv jocurile computerizate şi drogurile, par a fi lucruri copilăreşti. Totuşi, cineva ar trebui să utilizeze aceste stări urmărind diverse ţeluri practice şi, astfel, divertismentul echivalează cu o auto dezvoltare. De exemplu, cineva poate obţine informaţii din subconştientul cuiva, poate călători, poate întâlni diverse persoane (inclusiv pe cele decedate), îşi poate dezvolta creativitatea artistică, îşi poate împlini dorinţele şi, în acelaşi timp, îşi poate perfecţiona aptitudinile – şi toate acestea reprezintă doar vârful aisbergului !”

Michael Raduga
Fondatorul OOBE Research Center24 de comentarii:

 1. http://www.youtube.com/watch?v=BWf-eARnf6U&NR=1&feature=endscreen M.J - Heal the world un mesaj pentru toti

  RăspundețiȘtergere
 2. Am trait de mult asta.
  Tot ce'a urmat a fost o cautare spre a ma convinge daca fost real.
  Si a fost.
  Stiu cu ultima particica a fiintei mele.

  RăspundețiȘtergere
 3. pace voua dragii mei si ma bucur ca primesc confirmari,o singura data sa se intimple si n-o uiti toata viata

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Cei care cunoastem aceste trairi stim ca Raduga are dreptate.

   Ștergere
 4. Arta hermetica descrie acelasi fenomen cu diferente de termeni si metode , dar in esenta e acelasi lucru. Multumesc pentru inca un articol extraordinar :) .

  RăspundețiȘtergere
 5. Ma bucur ca ai abordat si acest segment care este putin diferit de ceea ce ai facut pana acum. Pentru cei interesati mai mult de fenomen, as sugera mai mult niste carti, pentru ca documentarele cumva lasa de dorit ca si existenta, dar si continut. Inaintea domnului Michael Raduga a fost un alt domn care a construit un centru de cercetari, Monroe Institut, cu mult inainte ca acesta probabil sa se nasca. Evident este vorba de Robert Monroe care a plecat din aceasta experienta in 1995.Sunt traduse trei carti in limba romana cu o imensa bogatie de informatie. Dupa ce le-am citit pot spune ca viata mea s-a schimbat cumva. Va urez succes in continuare.

  RăspundețiȘtergere
 6. MULTUMESC MARIAN PTR ACEST DOCUMENTAR.
  ACUM INTELEG CEEA CE TRAIAM IN COPILARIE DAR NU PUTEA NIMENI SA-MI EXPLICE(NICI IN MEDIUL URBAN NU STIU DACA PRIN ANII 80 STIAU PREA MULTI DE ASA CEVA DAR MAI ALES IN MEDIUL RURAL UNDE AM CRESCUT EU).
  TE IMBRATISEZ CU CALDURA.
  PACE, LUMINA SI IUBIRE!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ma bucur ca multi oameni obtin confirmari pentru aceste experiente personale minunate. Multumesc si eu pentru aprecieri si urari !

   Ștergere
 7. Multumesc Marian ofera explicatii pentru lucruri traite de multi oameni . Ar fi interesanta de citit si cartea.Mult succes in continuare.

  RăspundețiȘtergere
 8. Wow, multumiri. Chiar nu auzisem de Raduga. Iar manualul sau de 500 de pagini cu explicatii detaliate pare o comoara la prima rasfoire. Asa cum zicea cineva mai sus, am citit pe nerasuflate cartile lui Monroe acum ceva ani. Ultima este cea mai impresionanta, dar nu prezinta tehnicile cu acelasi detaliu ca si Raduga. Plus ca din cate stiu, tehnica lui Monroe implica sunet si asta insemna in principiu deplasare la centrul de cercetare OBE fondat de el.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Saptamana trecuta, cand nu am fost la intalnirea de la Brasov, am participat la un curs organizat de Institutul Monroe din Romania, un workshop numit EXCURSIE in care practic ti se face introducerea in ceea ce se practica la Institutul Monroe din SUA. Mai multe informatii despre filiala Institutului Monroe din Romania gasesti aici http://www.hemi-sync.ro/ .

   Ștergere
  2. Multumesc FYM. Ati facut si o "excursie" in exterior cu ocazia workshop-ului ? :)

   Ștergere
 9. Asa cum am spus, este o faza de inceput, de familiarizare cu zonele de constiinta mai profunde, niste faze premergatoare si pregatitoare, ca sa zic asa, pentru dedublarea astrala, vis lucid, vedere la distanta samd. Speram ca la urmatoarele workshpuri sa reusim sa patrundem si mai adanc si sa plecam si in excursii „exterioare” ...

  RăspundețiȘtergere
 10. mai sa fie ..cu pasi siguri "ne trezim". multumiri

  RăspundețiȘtergere
 11. F interesant articolul , pana acum 8-10 ani visam ca ''zbor'' aproape in fiecare noapte , era superbine , mai putin visele cu ''caderi in prapastie'' , ''te alearga cineva'' si tu oricat te straduiai nu luai viteza si 10-12 ani de vise gen tu terminai armata dar ''ei'' spuneau ca nu e bine si ca sa o reiei (visam si in armata ca zbor) deci visele cu zburatul erau misto dar din pacate nu mai am astfel de vise si de cand nu le mai am s-a schimbat si viata mea in mai putin bine , pacat ca nu stiu cum sa mai realizez asta.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Manualul lu Raduga ofera metode. Daca nu va descurcati in limba engleza, va sugerezi sa-l contactati pe moderatorul de la http://blog.flavian.ro/. Se pare ca le-a pus deja in practica.

   Ștergere
 12. Multzam fain Marian, ultraprecis si ultraclar si ultrascurt si cuprinzator. Sint convins ca oricine poate atinge toate aceste experientze, daca isi dedica atentzia acestui fenomen, greu de ignorat. Seara de seara se mai poate face un pas. Multzam ca ai rabdare sa cautzi si sa traduci, ceea ce stiu ca e timpul tau, dedicarea ta, sacrificiul tau cumva... si cred sincer ca merita. Steph

  RăspundețiȘtergere
 13. Felicitari pentru TOT acest blog !
  In legatura cu cartea scrisa de Michael Raduga - CINE O TRADUCE, deoarece, aceasta trebuie citita de cat mai multi !
  Va multumesc !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Multumesc pentru aprecieri ! Cartea are peste 500 de pagini. Ma indoiesc ca o va traduce cineva pe gratis. I-am facut o oferta lui Michael, dar nu i-a dat curs.

   Ștergere

Deși, inițial, am activat această fereastră numai din considerente anti spam, mă văd nevoit să fac unele precizări pentru cei care nu înțeleg subtilitatea noțiunii de moderare online. Mai bine zis, fiindcă este un site personal, nu poate exista nici dreptul la replică, nici cel de a comenta pe site-ul meu. Ambele sunt simple privilegii, acordate, temporar, celor care apreciază faptul că primesc, pe gratis, ceva foarte muncit și, mai ales, celor care nu folosesc un limbaj agresiv sau suburban sau care nu bat câmpii pe lângă subiect, fără a fi în temă cu postările anterioare ale site-ului. Iar comentariu înseamnă câteva fraze, nu o altă postare. De asemenea, nici comentariile la comentariul altui comentariu nu vor fi acceptate. Polemizați unde doriți, dar nu aici. Tot ceea ce nu corespunde acestor criterii va fi șters fără ezitare. Vă mulțumesc pentru înțelegere !