29 iun. 2011

Nassim Haramein - Întregul negru

"Provocările şi crizele actuale sunt semne că planeta se află în mijlocul unei incredibile prefaceri evolutive. O gândire închistată nu poate prelucra aceste condiţii, din simplul motiv că ele reprezintă cauzele principale ale crizelor ce par să ne ameninţe, actualmente. În "Black Whole", Nassim Haramein ne oferă o evadare strălucită din cadrul limitativ al ştiinţei moderne şi o conexiune cu înţelepciunea antică, ce cutremură vechile mituri şi rescrie istoria ce a modelat soarta civilizaţiei. Modelul elegant al lui Nassim ne conduce, dintr-o lume a haosului, către un Univers al ordinei, tiparelor şi continuei renaşteri. Forţează gândirea... dar merită orice efort."

Dr. Bruce H. Lipton,
biolog celular şi autor al best-seller-elor
"Biologia credinţei: Dezlănţuirea puterii conştiinţei",
"Materie şi miracole"
şi co-autor al
"Evoluţia spontană: Viitorul nostru pozitiv"

În octombrie anul trecut, părăseam, cu părere de rău, universul fascinant al viziunii şi teoriilor radicale ale minunatului fizician autodidact, Nassim Haramein, concretizat în ampla conferinţă Crossing the Event Horizon, cu un ultim articol dedicat lui, ce cuprindea episodul pilot al unui proiect nefinalizat, din păcate, al postului Shaman TV şi anunţul recunoaşterii sale internaţionale, printr-un premiu prestigios acordat de Universitatea din Liège, păstrând în inimi speranţa unei reveniri apropiate, ce ne-a fost împlinită prin acest nou film Nassim Haramein - Black Whole (2011).

Cu stilul său lejer, caracteristic, Nassim ne prezintă în acest documentar, cu o grafică de excepţie, o parte din teoriile sale privind structura geometrică fundamentală a vidului, în baza grilei tetraedrice şi a structurii dublu toroidale a găurilor negre, concluzii rezultate din rezolvarea finală, împreună cu partenera sa, dr. Elizabeth Rauscher, a ecuaţiilor de câmp ale lui Einstein, adăugând efectele giroscopice şi Coriolis incompletei soluţii anterioare, Kerr-Newman, continuând expunerea cu o detaliere a conceptelor cuprinse în lucrarea "The Schwarzschild Proton", pentru care a primit premiul mai sus amintit.

Până la Nassim, am avut la dispoziţie două seturi instrumente care ne-ar fi putut ajuta să înţelegem lumea, creând mai multă confuzie, de fapt, prin caracterul lor aparent discordant: teoriile relativiste ale lui Einstein (sau poate ale lui David Hilbert) care încercau să ordoneze unitar macrocosmosul şi teoria cuantică ce cobora la nivelul nevăzutului, în speranţa descoperirii "particulei lui Dumnezeu", infima piatră de temelie a Creaţiei.

Teoriile lui Einstein au provocat controverse, încă de la apariţie, pe de o parte prin posibilul plagiat al "autorului", ipoteză consolidată şi de incapacitatea acestuia de a găsi soluţii propriilor ecuaţii enunţate, iar, pe de altă parte, prin soluţiile parţiale dezvoltate în timp, care obligau la aproximări şi la enunţarea unei alte ipoteze neconfirmate, a "materiei şi energiei întunecate", datorită simplificărilor aduse modelului real: soluţia Schwarzschild, ce omitea rotaţia şi sarcina electrică, moartea prematură a autorului ei lăsând loc speculaţiilor; soluţia Reissner-Nordström, mai puţin cunoscută şi chiar neglijată, fiindcă nu a făcut decât să introducă sarcina electrică, neglijând dinamica; şi, într-un final, soluţia Kerr-Newman, care părea să fi abordat şi aspectul dinamic, dar care ascunsese cu grijă, sub "preşul" complexităţii calculelor, faptul că neglijase efectele giroscopice şi Coriolis, printr-un artificiu de calcul.

Nici domeniul microuniversului nu a fost scutit de dispute şi controverse, una dintre ele, cea dintre Niels Bohr şi Werner Heisenberg, pe de o parte şi Erwin Schrödinger, pe de altă parte, dând naştere îndoielnicei "interpretări de la Copenhaga", din 1927, pe care am pomenit-o şi în articolul anterior.

O alta, între Bohr şi Einstein de această dată, şi-a avut originile în umilirea lui Einstein de către Bohr, la conferinţa Solvay din 1927, fapt ce l-a obligat pe "părintele" relativităţii să solicite întăriri, în persoana a doi colaboratori mai tineri, Boris Podolsky şi Nathan Rosen, care l-au ajutat să elaboreze lucrarea cunoscută acum sub numele de EPR, ce părea a rezolva problema "scheletului din dulapul cuantic", fiindcă nu mai pretindea că teoria cuantică era greşită, ci doar incompletă, atunci când nega o lume reală din punct de vedere fizic, prin influenţa observatorului asupra obiectului cercetării.

EPR arăta că puteai să cunoşti proprietatea unui obiect fără să îl observi şi, ca atare, susţineau autorii, acea proprietate nu era creată de observator, ci acea proprietate, cunoscută a priori, era o realitate fizică, pe care teoria cuantică, presupusă incompletă, nu o includea.

Nu vă alarmaţi, dacă nu aţi înţeles mare lucru din filozofia încâlcită a problemelor care-i preocupă de aproape un secol pe corifeii cuantici, fiindcă nici nu au intenţionat vreodată să vă facă să înţelegeţi asta, atât timp cât înlănţuirea conştiinţei umane cu domeniul aparent arid al lumii particulelor subatomice i-a speriat suficient de puternic încât să încerce să mistifice rezultatele experimentelor.

O astfel de mistificare este cea denunţată şi de Nassim Haramein, atunci când pomeneşte de acea "ridicolă" renormalizare a vidului, prin introducerea noţiunilor de lungime Planck şi densitate energetică a vidului, care, odată calculată, i-a speriat din nou prin valoarea sa inimaginabil de mare, fapt care i-a obligat să susţină că nu este decât o noţiune pur teoretică, fără aplicabilitate practică, vidul rămânând la fel de vid ca şi înainte de a-l fi pus ei, "maeştrii", sub microscop.

După cum afirmă şi Nassim în documentar, nesimţirea "oamenilor de ştiinţă" şi-a arătat iarăşi colţii, fiindcă au neglijat, cu tupeu, dovezile practice oferite de experimentele celor doi fizicieni olandezi, Hendrik B. G. Casimir şi Dirk Polder, efectuate încă din 1948 la laboratoarele Philips: în vidul "foarte gol" imaginat de savanţi, a cărui densitate energetică aproape infinită era ignorată, două plăci metalice, dispuse la distanţă micrometrică una faţă de cealaltă, fără sarcină electrică pe ele sau fără vreun câmp electromagnetic care să le învăluie, reuşeau totuşi să afecteze fotonii ce treceau printre ele, exercitând forţe, fie de atracţie, fie de repulsie, funcţie de modul de dispunere a plăcilor.

Hmmm... un vid extrem de activ la nivel cuantic ?!

Oare de câte covoare aveau nevoie acum savanţii ca să ascundă gunoiul generat de lipsa lor de conştiinţă şi probitate ştiinţifică ?

Nu voi putea, eu, epuiza toate disputele fizicii cuantice, fiindcă nu vreau să vă plictisesc cu teorii, dar este neapărat necesar să subliniez faptul că Nassim Haramein şi teoriile sale, pe de o parte, şi prietenia acestuia cu un fizician de formaţie "clasică", pe de altă parte, dr. Elizabeth Rauscher, nu s-au dezvoltat pe un teren gol şi chiar dacă Nassim, în naivitatea şi candoarea sa copilărească de la începuturi, nu a înţeles că se deplasa pe drumul bătătorit al neglijenţei savanţilor, soluţiile descoperite de el nu sunt mai puţin valoroase, tocmai din acest motiv, fiindcă a avut curajul de a lupta, timp de decenii, cu rigida şi mincinoasa lume academică, pentru a ne arăta nouă adevărul.

Rauscher trebuie să fi fost la curent cu toate aceste probleme intime ale comunităţii cuantice, atunci când a acceptat ideile inovatoare ale unui amator genial şi a descoperit în ele argumentele necesare pentru a impune, într-un final, riscându-şi propria credibilitate ştiinţifică, realitatea spirituală a universului subatomic, prefigurată inspirat de Francis Thompson când afirma strălucit:

"... nu poţi să umbli cu o floare, fără să tulburi o stea".

Ca o ultimă confirmare a genialităţii lui Nassim, voi reveni în arena mecanicii cuantice pentru a vă enunţa, pe scurt, "cea mai profundă descoperire în ştiinţă, din ultima jumătate a secolului douăzeci", aşa-numita teoremă a lui Bell.

Concret: John Stewart Bell a plecat de la o ipoteză ce confirma EPR şi anume presupunerea că obiectele din lumea noastră materială aveau proprietăţi reale, din punct de vedere fizic, care nu sunt create prin observare.

Mai concret: a presupus că două obiecte pot fi separate unul de altul, astfel încât ceea ce i se întâmplă unuia să nu poată să îl afecteze pe celălalt, numind cele două supoziţii "realitatea" şi "separabilitatea".

Vă reamintesc, înainte de a continua, că Einstein fusese terorizat de două aspecte ale mecanicii cuantice: influenţa exercitată de observator asupra unei particule cuantice observate şi, ceea ce specifica şi David Sereda, în documentarul postat mai demult pe blog, faptul că doi atomi aflaţi la distanţe considerabile îşi transmiteau instantaneu informaţii, viteza luminii devenind astfel irelevantă - aşa cum susţinea şi Bohr.

Cele două supoziţii ale lui Bell, în cazul în care se dovedeau a fi corecte, ar fi dat un răspuns liniştitor, tocmai problemelor care tulburau somnul "savantului" ciufulit.

Plecând de la cele două premise anterioare - ambele validate de fizica clasică, dar negate pare-se de cea cuantică - Bell a dedus că anumite cantităţi observabile ale unui obiect, pe care nu le voi detalia aici, trebuiau să difere de ale celuilalt, predicţie cunoscută ca "inegalitatea lui Bell".

Dacă printr-un experiment practic, desigur, această inegalitate era încălcată, atunci lumea noastră nu putea avea nici "realitate" şi nici "separabilitate", simultan - o mică reducere la absurd.

Să nu uităm totodată, ca o mică digresiune, că nu numai Nassim a fost tulburat de astfel de întrebări, ci filozofii şi misticii vorbesc de mii de ani despre realitate şi separabilitate sau despre opusul acesteia, "conectarea universală" sau cum ne place nouă s-o alintăm neologistic, holism.

Prin fizica cuantică toate aceste probleme încetează să mai fie simple filozofii, iar teorema lui Bell permitea pentru prima dată testarea lor efectivă.

Bănuiţi oare rezultatul ?

Experimentele efectuate au demonstrat clar falsitatea premiselor iniţiale, decretând că lumea noastră "reală" nu poate avea realitate şi separabilitate, simultan, dând câştig de cauză holismului cuantic.

Vă las pe voi să analizaţi implicaţiile halucinante ale noţiunii de "lume ireală", concluzia finală fiind că Nassim şi-a avut dreptatea confirmată de experimente, liberul arbitru şi principiile antropice devenind astfel chestiuni cruciale, iar conexiunea dintre conştiinţă şi Univers, a depăşit, prin extensie, orice paradigme îngust ştiinţifice.

În loc de a ne privi, pe noi înşine, ca fiind separaţi de tot ce ne înconjoară, această viziune ne permite să recunoaştem că suntem inseraţi într-o dinamică fractală de conexiune inversă, care uneşte intrinsec toate lucrurile, prin intermediul potenţialului infinit al structurii vidului.

Cercetarea are implicaţii profunde într-o diversitate de domenii, aparent disjuncte, incluzând fizica teoretică şi aplicată, cosmologia, mecanica cuantică, biologia, chimia, sociologia, psihologia, arheologia, antropologia etc.

O înţelegere fundamentală a dinamicii acestei interconectivităţi, redefineşte lentilele prin care privim Universul şi locul nostru în el şi ar putea conduce la progrese, tehnologice şi teoretice, care ne-ar putea îndrepta spre un viitor durabil, această nouă abordare a fizicii forţelor universale având potenţialul de a rezolva cele mai presante probleme ale acestor vremuri.

"Să fie cheia marii unificări a teoriilor fizicii, ascunsă la vedere în temple, texte şi tradiţii ale trecutului ? Nassim Haramein astfel gândeşte şi, în acest nou film al său, 'Black Whole: We Are All Connected to the Stars', ne oferă motive foarte bune pentru a face la fel. Într-o călătorie vizuală printre tiparele şi tradiţiile antice, Nassim demonstrează cum totul, de la foarte mare la foarte mic - de la naşterea galaxiilor, la formarea celulelor şi atomilor - izvorăşte din simple tipare ale naturii. Dacă teoria este corectă, schimbă tocmai fundamentele a ceea ce credea ştiinţa despre noi şi despre lume. Să fi reuşit Nassim, acolo unde 100 de ani de ştiinţă au eşuat ? Numai timpul şi testarea riguroasă a muncii sale, ne-o vor spune. Un lucru este cert, însă: ceva important lipseşte din povestea tradiţională a Universului şi numai o nouă gândire va revela legăturile lipsă ale unei fizici unificate. Fie că eşti un artist sau un inginer, acest film este despre tine, lumea ta şi orice relaţie pe care o vei experimenta vreodată în viaţă."

Gregg Braden,
geolog şi informatician
autor al best-seller-ului New York Times
"Matricea divină şi timpul fractal"
Nassim Haramein - Black Whole (torrent)

Subtitrare


47 de comentarii:

 1. Asteptam cu nerabdare noul aricol pe site-ul tau. Iata ca a venit si ca de fiecare data nu dezamageste deloc. Aur curat pentru minte si suflet. Mii de multumiri! Faci o treaba minunata!

  Alex.

  RăspundețiȘtergere
 2. buna seara !!!
  cred ca este cea mai mare bucurie pe anul asta dle ....... o surpriza mai mare si mai placuta nu se putea .... sa te binecuvanteze DUMNEZEU ptr munca asta ce o faci OM BUN ... cu stima AYAN te saluta !!!!!

  RăspundețiȘtergere
 3. @Alex - Multumesc. Esti printre putinii care se arata incantati de articole. :)

  RăspundețiȘtergere
 4. @Ayan - Speram sa fii prin apropiere sa-l poti vedea pe Nassim. Si pentru mine a fost o surpriza aparitia filmului sau si nu as fi ratat ocazia de a-l traduce. Te salut si eu !

  RăspundețiȘtergere
 5. Super(b), prietene! Esti mare, cu adevarat MARE!
  MULTUMESC!

  RăspundețiȘtergere
 6. In intentie stii ca am fost printre primii care am vrut sa comentam :P O facem acum!

  SUPERB! - ca de obicei!

  Esti un colos Maestre!

  RăspundețiȘtergere
 7. @FreeYourMind - Voi ramaneti oricum primii. Multumesc pentru aprecieri !

  RăspundețiȘtergere
 8. Salut Matt. Tot ce pot sa-ti spun ca cu toate ca te urmaresc de aproximativ un an in fiecare zi. Esti sit-ul care il deschid zilnic primul. Pentru mine esti foarte important am mai spuso de fiecare data. Multumesc ptr. acest articol dar si ptr. pecedentul la fel de important. Sa fi fericit. Iannis.

  RăspundețiȘtergere
 9. Buna Iannis. Banuiam ca esti undeva pe aproape :). Multumesc si eu pentru fidelitate.

  RăspundețiȘtergere
 10. Multumesc mult oricum Matt. Sint Iannis din cate imi amintesc de cate ori am download-at de acolo are subtitrarea e separata si pe HTC-desire se vede foarte mica si nu e galbena. Dar nu conteaza deja am reusit .Mereu iti voi fi recunoscator ptr tot ceea ce faci.

  RăspundețiȘtergere
 11. Nu stiu ce e HTC dar ar trebui sa aiba setari de schimbare a culorii subtitrarii. Sunt lucruri care nu depind de mine. STAGEVU a picat de tot de cateva luni iar ZSHARE da aceleasi semne se pare. Nu cunosc alt server care sa ofere optiune de download gratuit decat VIMEO, care a amenintat deja ca-mi sterge contul si nu mai am de gand sa postez acolo. Trebuia sa scrii ca esti tu :). Sau sa-mi scrii pe mess.

  RăspundețiȘtergere
 12. Am urcat filmul de trei ori pe Zshare si refuza sa-l accepte. Daca nu completez postarea, inseamna ca am motive intemeiate.

  RăspundețiȘtergere
 13. Te inteleg deja am coborat filmul Real Player de pe primul server. http://www.google.ro/search?hl=ro&q=htc%20desire&gs_sm=c&gs_upl=1572l3709l0l3l3l0l0l0l0l784l1401l2-1.0.1.0.1l3&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&biw=1152&bih=634&wrapid=tlif130944097501911&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi

  RăspundețiȘtergere
 14. Inspirata alegere!Felicitari...si multumiri.

  RăspundețiȘtergere
 15. Cu placere şi multumesc si eu !

  RăspundețiȘtergere
 16. Salut! Desi urmaresc cu interes fiecare articol si film de pe acest blog inca de la inceput, nu am postat nici un comentariu pana acum pentru ca eram obisnuit cu tot felu de pareri si impresii scrise de altii pe alte blog-uri care de multe ori nu au nici o legatura cu informatiile prezentate si nici nu arata vreo urma de respect fata de traducator sau autorul articolului. Am crezut ca la fel se intampla si aici, azi e prima data cand citesc comentariile si sunt uluit, e exact genul de comentarii care ar terbui sa existe pe un astfel de blog, dupa parerea mea. Asta imi confirma inca o data daca mai era nevoie ca nu numai tu esti un om special ci si oamenii care urmaresc rezultatele muncii tale. Iti multumim! Fii fericit! Macromic.

  RăspundețiȘtergere
 17. Multumesc ! Si nu sunt prin nimic special. Doar depun ceva eforturi ca sa pot publica toate aceste lucruri.

  RăspundețiȘtergere
 18. Un braţ de stele pentru postare.

  RăspundețiȘtergere
 19. ptr ANONIMUL de la 1 iulie 2011, 14:21 ..bine ai venit in familia noastra!
  AYAN

  RăspundețiȘtergere
 20. Mitica Badila3 iulie 2011, 11:26

  Un film superb si un blog superb
  Multumesc Matt

  De felul meu ma entuziazmez destul de greu ....... E un defect ...
  Tot auzeam de un fizician in ascensiune , un geniu dar fara un motiv anume nu ma atragea ...

  Adevarul este ca fizicianul nu e fizician, e un autodidact !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Aseara mai mult de plictiseala dar parca si de un pic de curiozitate hai sa vad un film despre acest fizician si teoriile sale

  http://antiiluzii.blogspot.com/2011/06/nassim-haramein-intregul-negru.html de pe blogul Antiiluzii ..pe care cu siguranta am sa-l mai recomand pentru ca este exceptional ...
  Poate fi downlodat de pe Transfer.ro

  Fizica mi-a placut dar cind ma bagi in teoreme , in ecuatii , m-ai pierdut foarte repede ..Tot asa inclinatia mea este catre ceea ce poti masura si palpa si mai putin idei ezoterice /filozofie ..
  Una peste alta credeam ca filmul ma va pierde pe parcurs si-mi voi forta neuronii sa priceapa ceva si mai ales sa nu adoarma !!!!

  Spre surpriza mea a fost un regal !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  1Un film ce cuprinde atit intelegerea intregului univers ,

  2 Confirmarea clara ( de catre un fizician obisnuit cu teoremele si cu valorile numerice ) ca pamintul a fost vizitat ( si probabil este ) de civilizatii extraterestre

  3 Ca vechea intelepciune ezoterica era si extrem de exacta !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  4 Ca sintem inconjurati de energie , "Sintem pe fundul unui ocean energetic si noi stam cu lingurita in mina incercind sa culegem energie" Tesla daca tin bine minte ar fi zis asta ...

  5 Numarul Phi 1,618 ...Recunosc acum am auzit prima data .....dar de Sirul lui Fibonacci am auzit mai demult dar cum eu cu matematica nu prea m-am avut bine , era doar o informatie si atit ...Acum am auzit ca acest numar Phi face parte din structura intregului Univers ca noi sintem guvernati de acest numar ...
  Fantastic

  6 Conform teoriei, NIMIC nu mai este imposibil , nici calatoriile in alte Universuri ....

  Acum sigur ca da filmul nu este accesibil pentru toata lumea , dar daca aveti curiozitati , daca aveti RUDIMENTE , de matematica , de fizica , acest film POATE fi inteles usor
  La ce ne ajuta ???? La ce ma ajuta sa-mi platesc rata la banca ???????? Aici e mai complicat .... Daca luam in calcul optimismul care se degaja din acest film atunci SIGUR ne ajuta ......

  Cam asta ...Fiecare ar trebui sa-l vada si sa-si faca propria parere ..Sint absolut convins ca pentru multi va fi o revelatie ( cum a fost si pentru mine )

  Dar evident , nu toti rezonam la aceleasi frecvente .....Insa poate ar merita pastrat si vazut in alte circumstante daca la momentul asta nu ne spune mare lucru ..

  Numai bine

  Mitica Badila

  RăspundețiȘtergere
 21. Ma bucur ca te-ai lasat convins. Dar iti recomand sa ai si mai multa rabdare si sa vizionezi intreaga sa conferinta de 6 ore din 2007, pe care am postat-o pe blog. Vei gasi mult mai multe explicatii acolo.
  Multumesc pentru aprecieri !

  RăspundețiȘtergere
 22. Multumesc mult pentru acest film.Abia asteptam sa mai aud de Nasssim. Si pentru mine conferinta sa a fost o adevarata revelatie.Voi urmari insa filmul maine ziua caci acum tare mi se inchid ochii...

  RăspundețiȘtergere
 23. Multumesc, pentru momentele petrecute pe blogul tau si pentru efortul depus!

  RăspundețiȘtergere
 24. este un adevarat DAR pentru mine si multi alti prieteni MUNCA DE TRADUCERE pe care ai realizat-o la inregistrarile cu nassim haramein, inelia benz, ...si la alte lucrari importante pe care acum le descopar una cate una(m-a intristat articolul despre Poet).
  deci MULTUMIM!!!!
  tot ce imi doresc este sa valorific cat mai mult din acesta munca.
  am insa o rugaminte: la documentarul despre inelia benz am putut lista si folosi subtitrarea filmului.am aprofundat mult mai bine continutul citindu-l fara derularea cadrelor de film.
  nu poti sa faci la fel si pentru Nassim la Intregul Negru?

  spor in tot ce-ti propui

  luminita

  RăspundețiȘtergere
 25. Cu placere. Nu am tradus nimic legat de Inelia Benz deci nu stiu la ce te referi cu acea derulare. Toate filmele sunt postate pe blog in acelasi standard. Prin descarcare rapida, cel putin in acest caz, cred ca poti obtine doua variante de film: cu sau fara subtitrare integrata.

  RăspundețiȘtergere
 26. Cred ca ultimul Anonim se refera la filmul cu Inelia de pe blogul nostru :)). http://fymaaa.blogspot.com/2011/06/proiectul-avalon-interviu-cu-inelia.html

  RăspundețiȘtergere
 27. Iti multumesc pentru munca depusa la traducere si pentru faptul ca faci cunoscute ideiile lui Nassim Haramein. Cine s`ar fi gandit ca SECRETUL sta intr-o geometrie perfecta, pe care, de altfel o gasesti la tot pasul in natura. E mult mai detaliata prezentarea de 7 ore, unde vorbeste de religii, de istorie, extraterestii, practic coroboreaza multe chestii cu descoperirea lui. Un lucru e cert dupa Nassim, ca am ajuns aproape la "maturitate" pentru a deveni cocreatori.Felicitari inca o data pentru efortul depus. Sincer nu stiu la perfectie engleza, iar informatiile chiar m-au luminat.

  RăspundețiȘtergere
 28. Cu placere ! Nici eu nu o stiu astfel, dar ma straduiesc.

  RăspundețiȘtergere
 29. Multumim pentru informatiile postate.Sunt o adevarata hrana pentru minte, sa vezi ca exista o alta perceptie a lumii si a universului in care eu cred cu ardoare.
  De Nassim , nu mai am ce zice, pur si simplu IL ADOR.BRAVOOOOOOOOOOOOO!

  RăspundețiȘtergere
 30. Aceste articole exista si scrise?Sau numai in format video?

  RăspundețiȘtergere
 31. @Anonim
  La care articole "in format video" va referiti?

  RăspundețiȘtergere
 32. buna...
  am si eu o intrebare...nu prea le am cu tehnologia si n-am habar cum sa fac sa le downloadez.
  dau sus,deasupra lor,unde scrie "Nassim Haramein - Black Whole (2011)","link 2",etc...?mi-ar placea sa le am in calculator.
  ...stiu ca-i o intrebare stupida:)
  merci!

  RăspundețiȘtergere
 33. Excelent blog! Remarcabila munca de traducere si de prezentare a unor idei interesante! Acest articol trateaza la modul hiperbolic ultimul film al lui Hassam Haramein. L-am urmarit cu atentie si mi s-a parut fascinant personajul, nu si continutul (o incercare neconventionala de contributie la modelul geometric al lui Einstein). Desi sunt si eu autodidact, PhD si ing. nu ma pot pronunta asupra valorii stiintifice a contributiilor lui Hassam Haramein. Am apelat deci la Journal Citation Reports (unde tocmai imi numaram citarile ISI din ultimul an (71))si am aflat ca numitul are un singur articol, la o conferinta din 2009, si zero citari. Cam slab, desi s-a bucurat de sprijinul unei PhD. Oare toti teoreticienii seriosi, fara exceptie, sunt atat de incuiati incat sa nu recunoasca din prima un mare geniu si sa nu-l citeze? In fiecare an apar numeroase contributii valoroase in fizica teoretica si raman ascunse in reviste scumpe, fara sa le faca nimeni filme si popularizare.
  Cred totusi ca modul atractiv de prezentare a unor idei noi, desi sub nivelul actual al stiintei, este foarte util pentru marea masa a pasionatilor de stiinta in general. Cinste acestui blog!
  Puriu.

  RăspundețiȘtergere
 34. Acest film este doar o sinteza a unei conferinte mai ample, de peste sase ore, pe care am postat-o anterior pe blog. Daca doriti clarificari, le puteti obtine.

  RăspundețiȘtergere
 35. @Ultimul Anonim

  Nu e vorba ca savantii seriosi sunt incuiati sunt mai bine spus blocati de sistem. Teoriile lui Nassim demonstate si in lucrarea stiintifica prezentata in articol, demonteaza intregul esafodaj al status quo -ului actual. A-l accepta pe Nassim ar insemna sa rescrii manualele de fizica, sa rescrii istoria sa rescrii totul. Din pacate schimbari de genul acesta nu se fac peste noapte, dupa cum ne arata istoria descoperirilor stiintifice ci odata cu moartea generatiei actuale de "dinozauri" ! Pe acest blog sunt nenumarate documentare care arata cat de tracasati, blocati si eliminati au fost fel si fel de oameni de stiinta cu idei care contravin paradigmei actuale. Exista o conspiratie impotriva tuturor celor care contesta viziunea actuala in toate domeniile stiintifice.

  RăspundețiȘtergere
 36. Superb! Multumesc inca o data,Matt!
  Incet, incet oamenii se trezesc...societatea si instrumentele sale fragile incep sa se disipe in vant...vantul trezirii Constiintei.

  RăspundețiȘtergere
 37. Cu placere ! Asta asteptam cu totii... trezirea generala.

  RăspundețiȘtergere
 38. Bună ziua şi bun găsit,
  O întrebare doresc să îţi pun.
  Dacă eşti dispus să răspunzi, m-ai îndatora foarte tare.
  Cum fac să văd filmul cu subtitrare. Oriunde m-am dus după el, tot în engleză apare, chiar dacă se anunţă a fi subtitrat în română.

  Mulţumesc frumos. O zi bună!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Descarcati filmul asa cum am precizat pe pagina de instructiuni, iar subtitrarea o gasiti separat pe unul din serverele mentionate pe aceeasi pagina.

   Ștergere
 39. Aici http://fymaaa.blogspot.ro/2011/07/nassim-haramein-intregul-negru-2072011.html poate fi gasit cu subtitrare pe film.

  RăspundețiȘtergere

Deși, inițial, am activat această fereastră numai din considerente anti spam, mă văd nevoit să fac unele precizări pentru cei care nu înțeleg subtilitatea noțiunii de moderare online. Mai bine zis, fiindcă este un site personal, nu poate exista nici dreptul la replică, nici cel de a comenta pe site-ul meu. Ambele sunt simple privilegii, acordate, temporar, celor care apreciază faptul că primesc, pe gratis, ceva foarte muncit și, mai ales, celor care nu folosesc un limbaj agresiv sau suburban sau care nu bat câmpii pe lângă subiect, fără a fi în temă cu postările anterioare ale site-ului. Iar comentariu înseamnă câteva fraze, nu o altă postare. De asemenea, nici comentariile la comentariul altui comentariu nu vor fi acceptate. Polemizați unde doriți, dar nu aici. Tot ceea ce nu corespunde acestor criterii va fi șters fără ezitare. Vă mulțumesc pentru înțelegere !