6 mai 2012

Omul superior ?

"Ca profesor, aflat la catedră de mai bine de 40 de ani şi care a predat etica animală timp de 35 de ani, arareori am folosit, drept argument, altceva în afara materialelor tipărite. Dar acest film este atât de bine realizat şi atât de provocator, că, de acum înainte, îl voi include în cerinţele mele de curs, ca pe o unealtă educaţională extrem de puternică."

Bernard Rollin,
Profesor de filozofie şi ştiinţe biomedicale
Universitatea de stat, Colorado

Un documentar cu adevărat superb, "The Superior Human ?", scenariul şi regia Samuel McAnallen, narat cu sarcasm şi umor de vocea extraordinară a doctorului Nick Gylaw, a fost dedicat Zilei Pământului, în acest an, 2012, fiind primul documentar care contestă, sistematic şi logic, credinţa părtinitoare umană în superioritatea speciei noastre asupra tuturor celorlalte specii care ne populează planeta, motivaţie a masacrului pe care-l orchestrăm de sute de ani, pe baze "ştiinţifice" sau din pură distracţie.

Cu câteva excepţii notabile, primele cărţi privind etica animală nu au apărut decât prin anii '70, dar în deceniile următoare domeniul pare să fi înflorit, captivând astfel imaginaţia societăţii ca unul dintre curentele predominante din etica actuală şi a condus, deja, la un mai mare grad de conştientizare şi schimbări majore ale modului cum sunt tratate animalele.

Dar, ca de obicei, schimbările sociale, benefice animalelor, au depăşit gradul general, social, de înţelegere a considerentelor etice care au dictat o asemenea schimbare.

Filmul lui McAnallen promite foarte mult, ca încercare de remediere a acestei situaţii inechitabile şi, într-o manieră neaşteptat de democratică, pentru un producător de film, documentarul a fost pus la dispoziţie, pe internet, complet gratuit.

Pentru cei care nu prea doresc să se scufunde în consideraţii filozofice complexe, dar şi pentru cei dispuşi s-o facă, acest film reprezintă o introducere foarte incitantă în problema fundamentală a eticii animale, mai precis spus în problema presupusei superiorităţi umane, care serveşte, de fapt, drept argument, pentru a bloca extinderea preocupărilor morale asupra regnului animal sau vegetal.

Fără nici un fel de dubiu, afirmaţia categorică, necontestată, neanalizată, dar omniprezentă, că oamenii reprezintă formele superioare de viaţă şi, ca atare, sunt îndreptăţiţi să exploateze toate celelalte forme de viaţă, în beneficiul propriu, reprezintă cel mai formidabil obstacol în calea extinderii acestor preocupări morale.

Până şi unele religii, cum ar fi jainismul, care par, superficial vorbind, să acorde drepturi morale egale tuturor fiinţelor, de fapt îşi fac griji la adresa animalelor numai fiindcă sunt considerate a fi reîncarnări ale oamenilor.

Rămâne valabilă, fireşte, afirmaţia cărturarului hindus Bal Gangadhar Tilak că tocmai jainismul a condus la eradicarea sacrificiilor de animale în religia vedică şi la apariţia conceptului non-violenţei, Ahimsa, dar toate aceste realizări sunt văduvite de aparenta lor abnegaţie, dacă plecăm de la premisa enunţată în paragraful anterior.

Combinând imagini fascinante cu o serie de interviuri sau prelegeri inspirate ale unor personalităţi din domeniu, McAnallen acoperă o diversitate de căi prin care presupusa superioritate umană poate fi negată, raţional vorbind şi nu doar emoţional, respingând această pretenţie absurdă într-un mod care ar putea oferi prilej de dispute interminabile filozofilor, dar, pentru un om normal, reprezintă o provocare la adresa unor prejudecăţi încetăţenite şi chiar înţepenite, într-o manieră foarte greu de ignorat.

Până la urmă, când anume a început această pervertire sau poate manipulare a gândirii umane, care ne-a convins de minunata noastră "superioritate" ?

Imediat după Geneză, oare, aşa cum ne "învaţă" biblia ?

Cine spune că biblia este cuvântul lui Dumnezeu, din moment ce aplicarea ei a condus la declanşarea celor mai mari atrocităţi din istoria umană şi la pierderi enorme de vieţi, aproape imposibil de totalizat ?

Personal cred că antropomorfizarea Creatorului, idee cel puţin aberantă, este cea care ne-a împins spre iluzia că ne aflăm pe picior de egalitate cu esenţa Universului, demonstrând, încă o dată, efectul distructiv al teoriei nivelelor ierarhice, aplicată, în detrimentul holismului, asupra formelor de viaţă, de această dată.

Folosirea de criterii foarte elastice şi, în special, părtinitoare în evaluarea aptitudinilor, care ar fi trebuit să poziţioneze orice specie animală sau vegetală undeva în scara ierarhică, inventată ad-hoc, tot în beneficiul nostru, exclude din start reţeaua extrem de complexă de interconectări şi interdependenţe, mai ales, care acoperă întreg regnul viu şi ne-a făcut, dacă vreţi, să ignorăm realitatea evidentă că energia solară susţine, aproape în exclusivitate, viaţa pe Terra şi că plantele sunt singurele capabile s-o colecteze şi s-o prelucreze direct.

Ce suntem noi ceilalţi, animale şi oameni, prin comparaţie cu plantele ?

Cât de performantă este, de fapt, fiinţa umană ?

Simplu !

Lăsat liber în natură, omul ar muri rapid, fie de inaniţie, fie deshidratat, fie inclus la categoria "delicatese" în meniul vreunui animal de pradă, dacă a uitat cumva să fugă de acasă cu AKM-ul în buzunar şi vorbim exact de acelaşi mediu natural în care toate celelalte forme de viaţă trăiesc şi prosperă.

Cu o singură condiţie... să nu fim noi prin preajmă.

Dacă am apela la acelaşi raţionament contorsionat uman, care ne plasează, convenabil, în vârful absurdului lanţ trofic şi am ignora, din nou, să tratăm regnul viu ca pe un întreg, singura noţiune care se impune, de la sine, este aceea de parazit.

Neplăcut, nu-i aşa ?

Haideţi să fim la fel de consecvenţi în aprecierea performanţelor oricărei alte specii, aşa cum suntem atunci când subliniem superioritatea propriilor noastre aptitudini şi să abandonăm principiul stupid al egalizării noţiunii de "diferit" cu cea de "handicap" sau "inferior" şi, atunci, etica ecologică ar căpăta cu adevărat şi logica cuvenită, fără a mai fi nevoie să ne ascundem în spatele unor motivaţii aparent corecte, dar, în fapt, profund egoiste: nu trebuie să mai distrugem mediul, în căutarea profitului financiar cu orice preţ, fiindcă ne tăiem singuri craca şi periclităm viitorul propriei specii.

Pur şi simplu, nu-mi vine să reproşez absolut nimic acestui film, nici măcar faptul că se raportează constant la "teoria evoluţionistă" a lui Darwin - şi subliniez mereu că este numai o teorie malefică, masonică, contrazisă in corpore de ADN, microbiologie şi dovezile arheologice - fiindcă reuşeşte, la modul surprinzător, să descopere argumente benefice în ea.

Ce-i drept predeterminismul genetic şi ipoteza mutaţiilor genetice, strict aleatoare, nici nu au fost destinate, de fapt, a fi folosite contra animalelor, ci contra noastră, a "superiorilor", reducându-ne la statutul de simple maşini biochimice, prin opera unui estropiat ca Hawking, aşa cum Descartes proceda, la rândul lui, cu animalele.

În ce-l priveşte pe Descartes, iarăşi nu trebuie să fim foarte miraţi de "performanţele" sale negative, fiindcă este nominalizat de mulţi autori ca membru al masoneriei şi chiar şi biograful său, Adrien Baillet, menţionează că după apariţia manifestelor rosicruciene, în 1614, în Germania şi la 1622 pe străzile Parisului, Descartes devenise aproape obsedat, încercând să se facă remarcat de aceştia.

Teoria lui Descartes nu este malefică prin imaginarea entităţii umane la modul dual, mecanismul biochimic cuplat cu cel mental, non-fizic - imagine comună multor practici spirituale străvechi - ci prin faptul că le-a negat celorlalte vietăţi acelaşi drept, la o structură similară, chiar dacă nu atât de "performantă" ca cea umană.

Poate că Blaise Pascal, care i-a fost contemporan, l-a caracterizat cel mai bine pe autorul teoriei dualismului:

"Nu-l pot ierta pe Descartes; în toată filozofia sa, Descartes a făcut tot posibilul pentru a se dispensa de Dumnezeu. Dar Descartes nu i-a putut nega lui Dumnezeu performanţa de a fi pus lumea în mişcare, pocnind, pur şi simplu, din degetele sale divine; după aceea, însă, nu a mai avut deloc nevoie de Dumnezeu."

În ce priveşte etica umană, poate că nu am mai fi ajuns să apreciem numai discursurile pătimaşe ale unui militant ca Gary Yourofsky, dacă am fi ţinut cont de microbiologie şi, mai ales, de teoria pleomorfismului, care ne arată cu claritate că organismul uman conţine circa 50 de trilioane de celule, dar şi circa 40 de trilioane de bacterii, aşa că e foarte greu de decis cine anume ne defineşte pe noi, ca entităţi "conştiente".

E mult mai uşor de decis cine este parazitul în această ecuaţie: cel care încearcă, prin "antibiotice", să-şi "sinucidă" aproape jumătate din propria fiinţă.

Desigur că în paradigma actuală, nu absurdă, ci de-a dreptul dementă, a consumerismului cu orice preţ, consumul a devenit mult mai important decât producătorii.

Ei bine... nu chiar toţi sunt excluşi, fiindcă cei care au inventat şi impus toate formele de discriminare, pentru a ne certifica sclavia, stăpânii noştri multi milenari, se consideră mult deasupra oricărui lanţ trofic.

Şi apropo de discriminare, să n-o uităm pe cea din interiorul propriei specii !

Când vorbim de terorişti ce aruncă cu bombe şi ne uităm urât la arabi, ne lasă subit memoria şi uităm că un ticălos ca Menachem Begin a inventat atentatul cu bombă în locuri publice sau alţii, mult mai nemernici decât el, ca Einstein, Oppenheimer sau Teller au inventat bomba atomică sau cea cu hidrogen.

Oh, ce mândri suntem de teoria relativităţii, furată de Einstein de la Hilbert !

Poate numai ea ne va salva, ajutându-ne să fugim de pe Pământul pe care am ajuns să-l otrăvim cu toate chimicalele noastre criminale.

Şi uite că nu mă pot abţine să nu fiu cârcotaş şi, întorcându-mă la film, nu mă pot opri să nu remarc de cât de puţină trecere se bucură teoria, altminteri strălucită, a lui Rupert Sheldrake, a câmpurilor morfogenice - căreia îi subliniam, cu altă ocazie, similitudinile cu arhiva akashică sau cu subconştientul colectiv al lui Jung - atunci când se face referire la diseminarea inexplicabilă a unei informaţii noi între câini de prerie izolaţi, folosiţi într-un experiment genial.

Dacă recunoaştem că inima şi creierul generează câmpuri electromagnetice, ce pot fi măsurate departe, mult în afara corpului, iar toate procesele metabolice, inclusiv cel al transmiterii influxului neuronal, sunt de natură electrică, de ce oare credem că memoria şi conştiinţa sunt limitate la dimensiunile craniului uman ?

Sau ale craniului animal ?

De ce am ajuns să căutăm crainicul în interiorul televizorului ?

Ar exista răspunsuri şi la aceste întrebări, retorice, de fapt, dar iarăşi pot fi acuzat că mă cramponez de "teorii ale conspiraţiei", deşi, mare minune şi superbă coincidenţă, filmul afirmă că la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX a început ştiinţa să se delimiteze de orice altceva, mai ales de spirit şi spiritualitate, adică exact atunci când banii familiilor Rothschild, Rockefeller şi Carnegie interveneau în pervertirea învăţământului, devenit obligatoriu.

"Ar trebui să fie vizionat obligatoriu şi vă mulţumesc fiindcă aţi exprimat atât de bine ceea ce simţeam de multă vreme. Omul este departe de a fi superior. Prietenele noastre, animalele, trăiesc într-o osmoză perfectă cu orice ecosistem minunat, în timp ce omul este un parazit, care distruge absolut tot ce atinge, prin lăcomia şi egoismul său."

Gypsy Wulff,
Autor al cărţii
"Turning Points in Compassion"

39 de comentarii:

 1. E chiar logic sa gandim despre specia noastra ca fiind radical diferita de toate celelalte specii de pe pamant.
  Noi avem cateva lucruri ce nu se regasesc si nici nu au vreun inlocuitor la vreo alta forma de viata trecuta.prezenta sau viitoare.

  1.Vanitate
  2.Cruzime
  3.Orgoliul.
  Nu exista alt animal care sa simta satisfactie cand ucide alt animal doar pentru a produce durere. etc. etc. .

  RăspundețiȘtergere
 2. Imi place blogul tau si l-am inclus pe lista blogurilor mele preferate.

  M-as bucura sa-mi incluzi si tu blogul pe lista ta...

  Numai bine !

  George Anghel
  http://trezirea-constiintei.blogspot.com/

  RăspundețiȘtergere
 3. Omul este un potential. El poate alege sa fie ce doreste sa fie. Si poate doar prin asta e superior. In rest .. sa nu jignim parazitii! Cel mai adesea omul alege sa se comporte mai jos ca parazitii, daca exista ceva si mai jos de acest nivel. Nu cred ca parazitii mint, tradeaza, se extermina unii pe altii ca specie, samd. Exista insa si exemple de oameni care si-au depasit toate egoismele , si-au trezit potentialul latent si au devenit mai evoluati ca zeii.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Pentru ca s-a adus in discutie potentialul,intreb si eu ca un profan:excludem posibilitatea existentei de specii diferite(la nivel ADN)desi impartasim aceeasi forma?(cea humanoida).Poate exista totusi o explicatie clara a diferentelor uriase intre "locatarii" acestei frumoase planete...

   Ștergere
  2. Exista multe teorii privind originea noastra diferita, datorata unor experimente genetice, timpurii, derulate de rase extra sau chiar intraterestre, in cel putin sapte "insule" rasiale, continentale. Chiar daca impartasim o forma similara si suntem compatibili genetic, pe mine nu m-a convins deloc teoria soarelui puternic care i-a bronzat pe oamenii Africii. E la fel de stupida ca si evolutionismul, atat timp cat avem la baza, cu totii, un cod informational atat de complicat, ADN-ul, care este clar ca nu este rodul unei simple intamplari. Cum insa "proiectul genomului uman" a fost derulat cu banii si in beneficiul elitelor, pentru a le oferi inca o arma impotriva noastra, ma indoiesc ca vom afla prea curand care este realitatea in aceasta privinta. Va trebui sa mai ai nitica rabdare. La fel ca noi toti.

   Ștergere
  3. FreeYourMind-excelent mesajul tau!

   Ștergere
 4. Cum adica ?!

  Am citit anuntul tau .. ca nu o sa mai publici asa des ..

  e mare pacat .. ai un stil unic

  imi face mare placere sa te citesc mereu

  poate mai rarut o sa fie mai dragut :)

  oricum, ai depus o munca imensa si se cunoaste ca te implici in ce scrii, nu scrii doar de dragul de a scrie.

  cred ca o sa iau la recitit ce ai scris pana acum

  o seara buna iti doresc si noroc si sanatate

  si ... Multumesc ! pe mine chiar m-a ajutat sa te citesc

  RăspundețiȘtergere
 5. Multumesc mult Adi, pentru fidelitate si aprecieri. Ar fi fost culmea sa fi scris din pura placere ipocrita de a scrie. Am facut-o fiindca am crezut si am simtit ca am ceva de spus, care ar putea ajuta pe unii oameni, macinati de indoieli. Daca am reusit sa te "luminez" fie si numai pe tine si tot mi-am atins scopul, muncind din greu la acest blog. Si recititul nu este o idee rea. Orice carte dezvaluie noi perspective la o noua lectura. Si eu am scris cam o carte, pana acum. O seara buna si tie !

  RăspundețiȘtergere
 6. Este interesant ca omul, dupa ce a gustat din fructul pomului interzis, al inteligentei, a ramas cu morala la pamant, tarandu'se pana'n ziua de azi, devenind singura specie de pe planeta care traieste in afara realitatii. Este singura cu constiinta de sine. Oare reintegrarea in realitate nu inseamna sa'l asculti pe Maestru, si sa renunti la sine si la gandirea lui ? Ce bun ne'a adus gandirea sinelui? A, mult laudatul progres tehnologic! Suntem zei, e tentant ! Totusi, se pare ca suntem pe marginea prapastiei, in pragul extinctiei. Se chiar pare ca nu suntem doar zei, ci doar nistre prosti. Iar experienta pamanteasca ne'a cam golit de esenta divina, de care am uitat...s'a sters din constientul colectiv, ramanand un mare " nihil ".

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Suntem foarte aproape de pierzanie, e adevarat. Poate tocmai fiindca ne-am considerat singura specie constienta de sine si am ajuns sa traim numai pentru sine. Nu mai stim sa simtim, ne-am izolat de oameni si natura. Traim de pe o zi pe alta. Daca un astfel de trai poate fi considerat viata.

   Ștergere
 7. Este un blog foarte,foarte interesant si captivant.Imi rezerv timp sa revin zilnic,de cind l-am descoperit.Apreciez stilul aparte si de neconfundat al scrierilor.Chiar de vei scrie mai rar,eu voi reveni cu aceeasi placere,la fel in fiecare zi.Citind,si recitind apreciez din ce in ce mai mult,ce munca aparend invizibila,sta in spate,si stilul tau unic de a scrie.Iti multumim pentru tot,dar te rugam,cum spune cintecul:"Sa te gindesti din cind in cind la mine".Sanatate,o zi buna,si nu ne uita!Cu deosebit respect.

  RăspundețiȘtergere
 8. Ma voi gandi ! Si de uitat, uit cam greu. :)

  RăspundețiȘtergere
 9. Biblia este cuvantul lui Dumnezeu, numai ca a fost scrisa de un om. De aici se explica totul.

  RăspundețiȘtergere
 10. Daca a fost scris cum i-a convenit omului, a incetat sa mai fie cuvantul lui Dumnezeu. Am tratat acest subiect cand am amintit de epurarile hotarate de conciliile ecumenice.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Acum nimeni nu spune ca a fost scrisa cum a vrut omul, ci dupa cum i-a fost "transmis" de Dumnezeu. Cel putin preotimea nu spune asta. Ca preotii se imbogatesc sau se folosesc de religie pentru a manipula sau a face rau, de multe ori, asta e partea nescrisa, dar vazuta zilnic.

   Ștergere
 11. Dupa cum observi,revin zilnic.Fac parte din categoria celor care inca mai cred in puterea cuvintului scris,bine documentat,si cu un stil aparte de a scrie,care te imbie sa tot revii.De cind am descoperit acest blog,ma tot macina o curiozitate.Postezi pe un anume blog,cu initialele pseudonimului F.M.?Nu-ti cer sa-mi si raspunzi.Faci cum doresti.Oricum,apreciez mult ceeace faci,si sunt o fidela a blogului,atragindu-ma ca un magnet.Pina acum,e singurul,pe care l-am intilnit eu,cu o altfel de abordare.Iti multumim pentru ca dai multora ocazia la o altfel de reflectie.O zi frumoasa si cu multumire sufleteasca!Cu stima.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu postez pe nici un alt blog. Si daca am ales aici sa nu ma ascund in spatele unui pseudonim sau a unor initiale care nici macar nu-mi apartin, de ce as face-o in alta parte ? E posibil ca stilul meu de scris sa nu fie chiar unic, in cazul in care acea persoana nu a preluat texte de pe acest blog.

   Ștergere
 12. Draga Matt,
  desi fiecare om are dreptul sa-si decida viitorul, tu nu mai ai acest drept. Din punct de vedere moral nu poti face ca Forrest Gump si sa spui ca renunti la alergat. Esti unul dintre cei mai puternici formatori de opinie din Romania si trebuie sa treci la nivelul urmator,formarea unei echipe de colaboratori si organizarea de conferinte.Lumea trebuie sa afle adevarul. Societatea actuala nu va permite prea usor asa ceva si de aceea oamenii ca tine nu trebuie sa renunte niciodata. Te rog sa nu-ti dezamagesti prietenii de pe site.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu intentionez sa dezamagesc pe nimeni, dar nu m-am considerat niciodata un guru. Nu-mi plac polemicile, nu doresc sa conving pe nimeni. Am vrut doar sa prezint o serie de opinii personale, argumentate vizual, informatii cu care am sperat ca va rezona cineva. Tot ceea ce am realizat a fost destinat unor oameni aflati deja aproape de trezire, ale caror intuitii nu-si gaseau confirmarea in informatiile avute pana atunci la indemana. Nu am colaboratori, nu dispun de fonduri, nu as sti sa organizez conferinte si, mai ales, nu intentionez sa ma expun atacurilor unor indivizi irecuperabili, intepeniti in paradigma curenta. Cu prostia nu te poti lupta, fara a fi confundat tu insuti cu un prost.

   Ștergere
  2. Cata dreptate ai...!

   ..."ceea ce am realizat a fost destinat unor oameni aflati deja aproape de trezire, ale caror intuitii nu-si gaseau confirmarea in informatiile avute pana atunci la indemana"...

   De vreun an si jumatate frecventez acest blog (plus alte site-uri straine de mai mult timp, dar Antiiluzii e cel mai prolific) si multe nelamuriri si-au gasit explicatia.

   Numai un exemplu: Century of self, part1: happiness machines (ar merita tradus, despre "eroul" principal - nemernicul E. Bernays - ai scris in cateva articole), eu l-am vizionat cu traducere in maghiara.

   Multe multumiri pentru toata munca de pana acum si pentru cea viitoare!

   Ștergere
  3. A fost tradus. Il gasiti pe blogul Iesirea din Matrix. Cu placere !

   Ștergere
 13. Superb inca o data! Multumesc mult de tot!

  RăspundețiȘtergere
 14. Hei matt, sper din suflet sa iti reiei activitatea pe site. Sunt foarte putini oameni ca tine si imi facusem un obicei din a-ti verifica site-ul. Ar fi o pierdere pentru multi oameni daca doar te-ai opri acum. Numai bine !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Am raspuns deja unor solicitari de acest gen. Numai bine si tie !

   Ștergere
 15. Sper sa nu te tii de cuvant si sa postezi din ce in ce mai rar, noi cei ce credem in tine avem nevoie de oameni ca tine, oameni care sa ne calauzeaza in oceanul de minciuna in care plutim, si sper sa fii alaturi de noi vesnic, mai ales ca am devenit cam dependent de blogul tau de traducerile tale, intr-un cuvant de tot ceea ce te reprezinta.
  Indiferent ce vei alege eu iti multumesc pentru tot ce ai facut pentru noi. Respect!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Multumesc pentru incredere si aprecieri ! Deocamdata eu insumi sunt in cautarea unui "far calauzitor", pentru a-mi depasi propriile limitari spirituale. Nu stiu ce anume si cand voi descoperi, dar nu mai dispun de timp si energie pe care sa le dedic acestui blog. Postarile vor ramane si, de asemenea, subtitrarile postate pe serverele specializate, chiar daca link-urile filmelor ar putea disparea intr-o buna zi.

   Ștergere
 16. Am citit comenturile de mai sus.
  Toata lumea vrea ...dar foarte putini sau nimeni inca nu se intreaba cu CE!!! traiesc efectv, oameni ca tine. Toata lumea probabil isi imagineaza ca astfel de oameni or fi un fel de ingeri care se hranesc cu respiratzia, cu lumina sau le achita "sfintu duh" facturile pentru a "exista in aceasta dimensiune", cit de cit, fara pretentzii.
  Ca tine mai sint citiva "nebuni", care-si consuma toata energia, timpul, si chiar aproape toate resursele, intr-un mod "putin spus eroic...patriotic"... efectiv pentru ca sint constienti in mod irevocabil de faptul ca "una sintem toti".
  Si in acelasi timp realizez cit de simplu ar fi ca beneficiarul sa fie atins "in asemenea hal", incit sa vrea sa faca si el ceva, cit de cit pentru tine, sa puna mina pe un telefon, email ceva si sa te intrebe, elegant, "mai omule, pot sa particip cu ceva, pot sa te ajut cu ceva, cit de cit, oricit de marunt, ca ... uite mie imi place ce faci, sau mi-ai luat niste pietre de pe inima, sau m-ai scos din ceatza sau bezna". Cit de simplu ar fi, de normal, de natural. Instant s-ar stringe constant, picatura cu picatura, acel "pahar cu apa" care sa il bei zilnic, sa te poti relaxa sa creezi. Creatzia fara relaxar este imposibila.
  Ma intreb oare nimeni nu se intreaba, "bei, de ce omu asta zice ca nu mai poa sa posteze-creeze, ca nu ... mai are timp sau ...ce?" Spun asta din perspectiva aceleiasi "experientze patriotice", in care aveam o "jena crunta" sa cer ceva in schimb. Am considerat mereu ca "celalalt" va "simtzi" singur si va actiona in consecintza, sau cel putin Existentza, va fi mereu prezenta, daca ceea ce fac este cu adevarat util sau in favoarea ei. Si asa a si fost mereu.
  "Vorba multa, ... mult aduce", asa ca, ce am de facut, stiu si ma priveste cum am sa fac asta, din "ce ai, mereu macar un pic poti sa dai"...altfel "inca nu ai prins poanta".
  Great_things "man from earth", all is 4 fun, well, done! :-)
  P.S. mei, pune si tu undeva, contact, tel, mail, cont, orice. :-)

  RăspundețiȘtergere
 17. Multumesc pentru aprecieri Stephan ! Stii tu... poate ca sigur ca eu nu am cu ce-mi plati facturile :D (aproape un oximoron), dar altii traiesc elegant pe moaca oferita de unii fraieri ca mine. De ce sa se mai "cosmarizeze" ei de grija cratitei mele, care poate fi la fel de goala ca tigva unui politician. Si "orice"-ul ala de dorul caruia nu mai poti tu, se afla tocmai pe pagina numita simplu "Contact". Si nu e ala de la masina. Ca sa nu mai zic ca mai e una cu "Donatii" plus butoane "Donate" peste tot, de-ti scrantesti glezna-n ele :P.

  RăspundețiȘtergere
 18. Mmm, da m-am prins ca exista acuma si butoanele de care zici, pirghiile si donate dar undeva cred ca aveam o imagine maiantica a blogului tau unde nu le vazusem. Dupa ce am scris am reerificat, dar era cumva prea tirziu sa mai scriu, ca in bancu cu blonda care ar fi pus niste bani in plic pentru fiul ei din armata, dar |deja inchisese plicul.
  Oricum m-am linistit ca este cum si unde, si acuma ca am stirnit "intrebari" sau atentzia... poate o avea efect. Vreau sa cred asta.
  Ca in orice situatzie, stiu ce pot face in ce ma priveste, mai departe...o fi si un mai departe. Spor la "joaca" desi io nu m-ash incumeta nici zece minute sa traduc, ca stiu ca imi ia mai bine de o ora, cu tot cu sincronizari, si fodoo cu tot cu upload.
  Am incercat sa fac asta cu clipuri de zc min ale lui Osho, dar m-am lasat repede. Si Osho vorbeste foarte incet, ai putea steografia lejer in ritmul in care vorbeste el, dar unu ca Haramein...sau Jan Lungold, pfuaii, as inebuni sa traduc un documentar sau workshop de a lor.
  Diferentza este ca io as face asta asa facultativ, pe cind la tine e "pasiune".
  By the way, vad ca pui donatziile la vedere[ca la nunta sau la beserica] si am constatat cu uimire, ca ai avut un total urish de 50 de euro in fodoi ani. Oare ce ai putea sa faci cu ei??? Ca sa ajunga 2 ani,...poate pentru chibrite, sau "igienica"...era ceva daca macar acopereai factura de internet.
  Hm, inca ma stirnesc intrebarile astea cam tare, si nu mai vreau sa reactionez... asa ca ma opresc si dorim la tine, spor in toate. E si asta un fel de sport si "sanatate". :-)

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Traduci 10 minute intr-o ora? Wow esti Superman frate. Nici macar Marian care a tradus sute de documentare nu reuseste performanta asta. Eu traduc cam 2-3 minute /ora, iar Marian vreo 3-4, hai 5/ora cand e la foc automat.
   Donatiile sunt la vedere deoarece unii donatori doresc sa fie mentionati intr-un fel sau altul si e o minima forma de a multumi. Sunt unii donatori care nu vor sa fie mentionati. Asa ca nu exista comparatie cu nunta sua biserica.
   Tu vorbesti de altii ca nu-l ajuta pe Marian si nu sar cu donatiile sau cu orice altceva, insa tu de ce nu o faci? Prin ce esti diferit de cei pe care-i critici?

   Ștergere
 19. Da un speech lent de-a lui Osho ia cam 1h/zc min, by mistake.
  Glumisem cu nunta sau beserica si ma bucur daca exista si personajele normale care nu au nevoie de "pomenit".
  Iar cu Matt am o intzelegere de care ma pot tzine abia sapt viitoare...asta-i viteza mea de rulaj. Shi s fashi nu ai shi fashi.
  Probabil ca felul in care ma exprim pare critic ceea ce "nu-i mai interesant". Am considerat doar ca indirect voi ridica citeva semne de intrebare, dar in nici un caz tzie/voua, pentru ca chiar nu am de ce. Intr-un fel raspundeam indirect si celor care tot spuneau " hai Matt, ma da-ne, mai da-ne si el copil cu bun simtz nu le-o zis ca "dorintza este, dar ... iti mai trebe si conditzii sa faci asta" si cind tre sa tzi le faci toate singurel se cam pierde tot timpul de care aveai nevoie sa studiezi, cercetezi, compui-creezi.
  Intr-un fel imi cer scuze daca trebe ca am pus intrebari care n-ash fi vrut sa sune critic... probabil ca punctele mele de vedere sint critice sau...cine stie! "Arigato!"

  RăspundețiȘtergere
 20. :-)

  Lasasem dialogul in suspans. Amu rasuflu ushurat... din mai multe puncte de v.d.r.

  So, have fun, couse all is 4 fun! :-)

  RăspundețiȘtergere
 21. Sunt consumator de carne dar nu sunt de acord s-a ucizi copilul unei vietati doar pt a minca carne frageda iar mie personal ritualul de Paste m-i se pare crud si facut de frica . Ramin uimit cit de frumos interactioneaza specii diferite de animale iar noi le ucidem de placere creind ferme de lei k s-a fie ucisi cu arcul sau tigri pt organe etc

  RăspundețiȘtergere
 22. Salut Matt !
  Faci o treaba grozava.
  Am inceput sa traduc si eu un doc. despre Monsanto. (The World According To Monsanto), singura subtitrare gasita de mine este una in spaniola. As vrea sa stiu daca a fost tradus de cineva pana acum sa n-o mai fac si eu inca odata. (Nu l-am gasit tradus pana acum).
  Si de asemenea daca sti, de unde as putea sa fac rost de subtitrarea in limba Romana la prezentarea lui Gary Yourofsky ? O are cineva sub forma de sub sau srt ? Am gasit pe net o transcriere in engleza care are si timming. Am transferat-o intr-un fisier sub dar are milioane de caractere care trebuie corectate pentru a o face functionala. Plus traducerea.
  Daca n-am incotro, ma apuc si de asta...
  Multa sanatate... si... vezi, mai apare cate un "nebun" -pe care TU l-ai influentat,- care incearca marea cu degetul...

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. The World According To Monsanto cred ca a fost tradus candva si a fost postat pe blogul http://fymaaa.blogspot.ro/. Prezentarea amintita, la linkul https://www.youtube.com/watch?v=es6U00LMmC4, are de asemenea subtitrare in limba romana.Poate fi descarcata chiar de acolo cu addon-ul Firefox, Youtube Caption Downloader. Multumesc pentru aprecieri !

   Ștergere
 23. Am si eu o parere personala referitoare la evolutia noastra intr-un stadiu superior de civilizare si morala si spirituala care este de a deveni vegetarieni deci atunci cind nu v-om mai ucide fiinte vii pt consum sau de distractie ex vinatoarea abia atunci ne v-a fi mai usor de a intelege ce inseamna respectul iubirea si iertarea si a aplica aceste concepte in societate . Chiar dk nu suntem participanti directi la suprimarea vietii unei fiinte vii doar faptul k suntem consumatori de carne ne face raspunzatori pt moartea acelor fiinte pe care dk noi vrem sa evoluam trb sa le lasam sa-si urmeze cursul ecosistemelor corespunzatoare lor chiar dk ele sunt erbivore si v-or fi ucise de carnivore / k sa nu mai vb de efectul carnii care il are asupra sanatatii noastre de ceea ce spun majoritatea specialistilor ce se intimpla cu ele in timpul sacrificarii,si dk specialistii care declara k fiintele sacrificate genereaza un cimp vibrational negativ in momentul sacrificarii care ne afecteaza pe noi in mod negativ evident atunci chestia asta e f grava . Eu am urmarit filmul comentat de actorul Joaquin Phoenix si am ramas socat cu ce cruzime sunt gazati ciini sunt taiate vacile si porcii si cum sunt maltratate animalele pt blana electrocutate si jupuite de vii / E socant in ce lume traim si cit de inumani putem fi atunci cind ne consideram specia superioara suprema de pe planeta si uneori din Univers ./ eu personal am renuntat la carne de orice fel in afara de peste si consider k orice consumator de carne de pasare,porc,vita,vinat,are obligatia morala de a privi acel film iar dk nu poate, macar sa se uite de Craciun cum este ucis un porc sau de Paste cum se ucid miei si sa se intrebe ce a simtit acea fiinta in ultimele clipe .

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Gary Yourofsky argumenteaza excelent optiunea vegetariana aici: https://www.youtube.com/watch?v=es6U00LMmC4. M-am bucurat, atunci cand am dat prima oara peste prezentarea lui, ca eram deja vegetarian. M-as fi simtit ca un ipocrit numai privind-o. Din pacate si ideea ca am fi omnivori face parte tot din marea manipulare generala, din care marea majoritate a oamenilor nu s-au trezit inca. Si nu stiu daca se vor trezi vreodata.

   Ștergere

Deși, inițial, am activat această fereastră numai din considerente anti spam, mă văd nevoit să fac unele precizări pentru cei care nu înțeleg subtilitatea noțiunii de moderare online. Mai bine zis, fiindcă este un site personal, nu poate exista nici dreptul la replică, nici cel de a comenta pe site-ul meu. Ambele sunt simple privilegii, acordate, temporar, celor care apreciază faptul că primesc, pe gratis, ceva foarte muncit și, mai ales, celor care nu folosesc un limbaj agresiv sau suburban sau care nu bat câmpii pe lângă subiect, fără a fi în temă cu postările anterioare ale site-ului. Iar comentariu înseamnă câteva fraze, nu o altă postare. De asemenea, nici comentariile la comentariul altui comentariu nu vor fi acceptate. Polemizați unde doriți, dar nu aici. Tot ceea ce nu corespunde acestor criterii va fi șters fără ezitare. Vă mulțumesc pentru înțelegere !